معرفی ماهنامه

باسمه تعالی

کشور ما ایران روز به روز با مشکلات کمبود آب مواجه می شود و ضرورت فرهنگسازی در زمینه مسائل فرهنگی ، اجتماعی آب شدیداً احساس می شود. اهمیت استراتژیک آب این مایع حیات رو به فزونی است وکارشناسان بین المللی چالشهای سیاسی اجتماعی عمده جهان را در آینده نزدیک در حول محور آب پیش بینی می کنند و اثرات آن در جامعه با بروز خشکسالی های وسیع به ویژه در کشور عزیزمان بیشتر ملموس گردیده است . کاهش نزولات آسمانی در ایران که از متوسط بارندگی در کل جهان کمتر است و انفجار جمعیتی که برای کشور به وجود آمده ، معضل کمبود آب را بیشتر نشان می دهد

در چنین شرایطی باید نسبت به توجیه افکار عمومی اقدام کرده و نگاه به مقوله آب را متناسب با وضعیت روز تغییر داد . شرایط بحرانی آب اکنون به صورتی است که برای رسیدن به نقطه مطلوب در استفاده بهینه از آب همت و تلاش همگان را طلب می کند و این موضوع باید به صورت مستمر اطلاع رسانی شود

“مهر آب” به مهر آب می اندیشد و با هدف عشق به آب منتشر گردیده است تا بتواند با انعکاس دستاوردهای صنعت آب و فاضلاب ، نقاط قوت و ضعف آن را بررسی کرده و راهکارهای ارتقا این صنعت را به دست اندرکاران آن ارائه نماید . مطمئن هستیم با یاری دلسوختگان آن می توانیم گامهای ارزشمندی در این زمینه برداریم

خسرو رفیعی

2019 © کلیه حقوق متعلق به مهر آب می باشد.