اشتراک

لطفا قبل از پر کردن فرم مطالب زیر را مطالعه فرمایید:

حساب ۱-۱۲۲۷۷۶۲۵-۸۱۰-۲۰۱ به نام ماهنامه مهرآب نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی(قابل پرداخت در کلیه شعب بانک پاسارگاد)

  • لطفا پس از واریز وجه اشتراک مورد نظر، اصل فیش بانکی را نزد خود نگه دارید. فرم را پر کرده و اسکن فیش پرداختی را به همراه فرم ارسال نمایید.
  • هزینه پستی در داخل کشور به عهده مهرآب است.
  • در صورت تمایل به ارسال با پست سفارشی، هزینه آن جداگانه محاسبه و به هزینه اشتراک افزوده میگردد.
  • در صورت عدم ارائه آدرس دقیق، مهرآب مسئولیتی در عدم دریافت نشریه ندارد.
  • ارسال نشریه برای مشترکانی که تا نیمه هر ماه تقاضای آنان به امور مشترکین برسد از ماه بعد آغاز میشود.
  • تنها عدم وصول مجلاتی که به صورت سفارشی ارسال شوند قابل پیگیری است. لذا توصیه میشود از خدمات پست سفارشی استفاده شود.
  • در صورت تغییر در نشانی لطفا نسبت به اطلاع به واحد اشتراک نشریه اقدام فرمایید.

نام و نام خانوادگی (الزامی)

سازمان/شرکت (الزامی)

نشانی (الزامی)

کد پستی (الزامی)

صندوق پستی (الزامی)

تلفن (الزامی)

دورنگار

پست الکترونیکی (الزامی)

از شماره (الزامی)
تا شماره (الزامی)

تعداد درخواستی هر شماره (الزامی)

یکساله 360.000ریالدوساله 720.000ریال

اسکن فیش بانکی (الزامی)

متن را وارد کنید : captcha

2019 © کلیه حقوق متعلق به مهر آب می باشد.