اشتراک

لطفا قبل از پر کردن فرم مطالب زیر را مطالعه فرمایید:

حساب ۱-۱۲۲۷۷۶۲۵-۸۱۰-۲۰۱ به نام ماهنامه مهرآب نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی(قابل پرداخت در کلیه شعب بانک پاسارگاد)

  • لطفا پس از واریز وجه اشتراک مورد نظر، اصل فیش بانکی را نزد خود نگه دارید. فرم را پر کرده و اسکن فیش پرداختی را به همراه فرم ارسال نمایید.
  • هزینه پستی در داخل کشور به عهده مهرآب است.
  • در صورت تمایل به ارسال با پست سفارشی، هزینه آن جداگانه محاسبه و به هزینه اشتراک افزوده میگردد.
  • در صورت عدم ارائه آدرس دقیق، مهرآب مسئولیتی در عدم دریافت نشریه ندارد.
  • ارسال نشریه برای مشترکانی که تا نیمه هر ماه تقاضای آنان به امور مشترکین برسد از ماه بعد آغاز میشود.
  • تنها عدم وصول مجلاتی که به صورت سفارشی ارسال شوند قابل پیگیری است. لذا توصیه میشود از خدمات پست سفارشی استفاده شود.
  • در صورت تغییر در نشانی لطفا نسبت به اطلاع به واحد اشتراک نشریه اقدام فرمایید.
[contact-form-7 id=”1857″ title=”فرم اشتراک ماهنامه مهرآب”]

2019 © کلیه حقوق متعلق به مهر آب می باشد.