متولیان صنعت آب

بیایید چشم انداز روشنی برای عبور از بحران کنونی اب در ایران بگشاییم

دعوت از مشاوران، تولید کنندگان و پیمانکاران صنعت آب

در پی یک دهه خشکسالی متناوب و شرایط اقلیمی ویژه در جهان ،امسال بحران کم سابقه  کم آبی بر ایران سایه افکنده است .مشکلات موجود می توانند تبعات اقتصادی و اجتماعی گوناگونی به همراه داشته باشند.به همین دلیل   عبور از این مرحله بحرانی ، نیازمند راه گشایی های فوری برای کاهش مسایل حاد و راه حل های بلند مدت و پایدار برای استفاده بهینه از منابع آب ایران با درنظرگفتن وضعیت اقلیمی در کشور  است  .این تمهیدات از یک سو محتاج مدیریت دقیق و برنامه ریزی شده از طرف دستگاه های مسئول دولتی به ویژه وزارت نیرواست  و از سوی دیگر بیش از هر زمان نیازمند همکاری و مشارکت مجدانه بخش خصوصی کارآمد و متولیان و دست اندکاران صنعت آب  در ایران است .از این رو مهراب برآن  است تا  با معرفی متولیان صنعت آب  اعم از پیمانکاران ،تولید کنندگان و مشاوران این صنعت حیاتی و از طریق معرفی برنامه ها و محصولات دست اندرکاران این صنعت به نوبه خودبرای  کاهش بحران آب در شرایط کنونی و برون رفت از این مشکلات فراگیر  به سهم خود گام بردارد . لذا این بخش آماده معرفی برنامه ها و محصولات سخت کوشان و دست اندکاران صنعت آب ایران است .باشد که از این رهگذر چشم انداز روشنی  برای حل مشکلات اب به خصوص در شرایط بحرانی کنونی ودستیابی به برنامه های موثر برای حفظ منابع و مصرف بهینهآب  در کشور ما گشوده شود .

2019 © کلیه حقوق متعلق به مهر آب می باشد.