• سازماندهی و مدیریت بهینه مصرف منابع آبی با احیا و بازسازی قنوات
  • “شماره 112 ماهنامه مهرآب منتشر شد.”
  • “شماره 111 ماهنامه مهرآب منتشر شد.”
  • شماره 110 ماهنامه مهرآب منتشر شد.
  • پیش شماره چهارم سری جدید(شماره 109) منتشر شد
  • پیش شماره سوم سری جدید(شماره 108) مهرآب منتشر شد
  • پیش شماره دوم سری جدید(شماره 107) مهرآب منتشر شد
  • شماره جدید مهرآب منتشر شد
  • کولبری آب چالشی زنانه
  • جنگل زیر آب نماد عجیب ترین دریاچه دنیاست که در قزاقستان واقع شده و درختان در این دریاچه به صورت وارونه درون آب قرار گرفته اند

اخبار

مدیریت مصرف

تازه ها

فراخوان اولین همایش بین المللی مهرآب

کمیته آب، انرژی و محیط زیست انجمن روابط عمومی ایران جهت ارتقاء آگاهی های عمومی در زمینه آب و محیط زیست اقدام به برگزاری همایش بین المللی مهرآب در هفته صرفه جویی در مصرف آب مقارن با 1تا 7تیرماه سال 1401 نموده است، از کلیه علاقمندان، متخصصین،... بیشتر

2019 © کلیه حقوق متعلق به مهر آب می باشد.